Polityka prywatności

Chronimy Twoje dane

Polityka prywatności – Zanim przekażesz nam swoje dane sprawdź:

 • Kto jest Administratorem Twoich danych?
 • W jakim celu zbieramy dane?
 • Jakie są Twoje prawa związane z podaniem danych?
 • Kto przetwarza Twoje dane, które nam przekażesz?

Kto jest administratorem Twoich danych?

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Anna Jeziak, adres związany z działalnością ul. Jana III Sobieskiego 43 m. 114
02-930 Warszawa (Administratora).

W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane i jaka jest tego podstawa prawna?

Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)

Podanie przez Ciebie dane będą przetwarzane w celu:

 • realizacji transakcji w sklepie internetowym
 • analitycznym oraz statystycznym, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk
 • wysłania materiałów marketingowych oraz newslettera – podstawą będzie Twoja wyraźna zgoda

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji w sklepie i rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Ciebie konta w sklepie, nie dłużej niż 5 lata od likwidacji konta w sklepie. Jeżeli dokonujesz transakcji bez zakładania konta w sklepie wówczas dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia transakcji. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora oraz na podstawie Twojej zgody – dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

Dane osobowe podane w ramach zgody na przesyłanie newslettera będą przechowywane przez okres subskrypcji newslettera.

Czy możemy udostępnić Twoje dane?

Podane przez Ciebie dane osobowe, o ile jest to zasadne, mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Jak możesz się z nami (czyli Administratorem) skontaktować?

Z Administratorem można kontaktować się pod adresem pocztowym  Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: unipridestore@gmail.com lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Internetowej unipride.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Jakie prawa Ci przysługują?

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania usługi. Przekazane dane osobowe możesz przesłać innemu administratorowi danych.

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych, do których dane kontaktowe wskazane zostały wyżej.

! Nie przetwarzamy danych osobowych osób poniżej 18 roku życia